BIP

Pomoc Polakom z Ikaźni

02-03-2020, 13:48 -- redaktor

 

Ikaźń to dawne miasteczko, położone na Białorusi w rejonie brasławskim, a obecnie dość duża wieś. 

Miejscowość ta silnie związana jest z Polską. Większość ludzi tam mieszkających to Polacy. Ostoją polskości był i jest po dzień dzisiejszy kościół katolicki pw. Najświętszego Bożego Ciała. Został on wybudowany przez tamtejszych Polaków w 1912 roku. To tu przed II wojną światową swą posługę duszpasterską pełnili dwaj księża beatyfikowani 13.VI.1999 r., w Warszawie przez Jana Pawła II – ks. Władysław Maćkowiak i pochodzący z Bystrej Podhalańskiej ks. Stanisław Pyrtek.

Do dzisiaj, na wyraźne życzenie parafian, msze odprawiane są w języku polskim. Proboszczem parafii jest Białorusin, ks. Jerzy Żołnierowicz. Mimo jego starań, budynek kościoła chyli się ku upadkowi. Brakuje pieniędzy na konieczne naprawy. Zbierane na tacę datki, przeznaczane są dosłownie na łatanie dziur w świątyni. Sytuacja finansowa nie pozwala nawet pomyśleć o gruntownym remoncie.

Od ubiegłego roku problemy, z jakimi borykają się parafianie tamtejszej parafii, poruszyły mieszkańców naszej gminy i stały się bliższe, szczególnie za sprawą pielgrzymów z Bystrej Podhalańskiej, którzy podróżując śladami bł. Stanisława Pyrtka, odwiedzili świątynię w Ikaźni. Podczas pielgrzymki złożono kwiaty na miejscu spoczynku błogosławionego Stanisława  Pyrtka, a do Bystrej Podhalańskiej przywieziono symboliczną garść ziemi z Jego grobu.

W czerwcu ubiegłego roku, dzięki przeprowadzonej podczas „Święta Bystrej Podhalańskiej” loterii fantowej, czy też przedświątecznej akcji sprzedaży pierników, organizowanej przez Parafię św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej, udało się zgromadzić i przekazać środki na  szczytny cel: remont kościoła w Ikaźni.

W akcję włączyło się również Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej. Za sprawą Nauczycieli i Dyrekcji podczas tegorocznych Jasełek, przedstawianych w dniu Babci i Dziadka, zorganizowana została zbiórka datków na potrzeby remontowe kościoła na Białorusi. Dzięki ofiarności przybyłych na tę okazję gości: Babć, Dziadków i Rodziców naszych przedszkolaków, a także przedstawicieli Urzędu Gminy  i Rady Gminy Bystra-Sidzina, zebrano kwotę 2.530,00 zł, którą przekazano do serwisu  internetowych zbiórek Pomagam.pl na utworzoną akcję: Pomoc Polakom z Ikaźni. (A.N.)

Kościół w Ikaźni pilnie potrzebuje remontu dachu.

Zbiórkę na ten cel prowadzi Pani Jolanta Iskra z Olsztyna na stronie:

https://pomagam.pl/kosciolwikazni

Fot. Jolanta Iskra

poniedziałek, 2 Marzec, 2020
Powrót na górę