BIP

Posiłek w szkole i w domu

07-06-2021, 11:02 -- redaktor

Z przyjemnością informujemy, że zakończyła się kwalifikacja wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – moduł 3. Pozyskane z programu środki przeznaczone mają być na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek, zakup usług i wyposażenia, tak by zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki na terenie stołówek szkolnych i miejsc do spożywania posiłków. W 2021 r. Gmina Bystra-Sidzina złożyła wnioski dla obydwu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. Zarówno Szkoła Podstawowa w Sidzinie jak i Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej otrzymały po 80 000,00 zł dotacji na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). W ramach zadania organ prowadzący zapewnia 20 % wkładu własnego. Kwota inwestycji wyniesie łącznie 200 tys. zł. Głównym założeniem w obydwu szkołach jest wymiana, obecnie funkcjonujących pieców kuchennych na instalacje gazową (montaż zbiornika gaz propan-butan, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej) która usprawni i zmniejszy koszty funkcjonowania stołówek. Dodatkowo  każda ze szkól w ramach otrzymanych środków planuje zakup nowych zlewów, taboretów i kuchni gazowych, zmywarki, montaż i wymianę bojlerów na ciepłą wodę. Wszystkie prace przewidziane w zadaniu, planowane są na okres wakacyjny, aby uczniom w nowym roku szkolnym stołówki mogły serwować pyszne i zdrowe posiłki.

poniedziałek, 7 Czerwiec, 2021
Powrót na górę