BIP

PROBLEM DOTYCZĄCY WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW

16-04-2021, 12:43 -- redaktor

Apelujemy do mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. W większości przypadków psy zgłaszane do  odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów, często przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są wstanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane –  w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu.

Przypominamy także właścicielom i opiekunom psów o obowiązku zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami. Szczególnie prosi się o nie pozostawianie psów bez dozoru oraz stworzenie warunków zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psów poza obręb nieruchomości. Nieruchomości pilnowane przez psy, szczególnie psy niebezpieczne  winny być oznakowane odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczone przed zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na nieruchomość.

Zwracamy również uwagę na konieczność zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków do życia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra - Sidzina, każdy kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 metry w sposób stały, dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

Za ewentualne szkody wyrządzone przez psy (pogryzienia, kolizje z pojazdami, itp.) odpowiadają właściciele tych psów, którzy również odpowiadają finansowo za ewentualne wyłapanie psów i umieszczenie ich w schronisku. (Z.C.)

piątek, 16 Kwiecień, 2021
Powrót na górę