BIP

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

06-11-2020, 10:09 -- redaktor

Szanowni Mieszkańcy

W październiku br. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy 122 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy.

Przypominamy, że w 2016 roku Gmina Bystra-Sidzina ubiegała się już o dofinansowanie, jednak z powodu wyczerpania środków gmina nie otrzymała wówczas wsparcia.

Pod koniec 2019 roku ogłoszony został kolejny nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). W drugim rozdaniu, po aktualizacji dokumentacji, Gmina Bystra-Sidzina ponownie złożyła wniosek, tym razem otrzymując dofinansowanie w kwocie 1.816.803,00 zł na budowę 122 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). Zgodnie z wnioskiem projekt ma wartość około 3,4 mln zł. Gmina na realizację projektu planuje zabezpieczyć kwotę 1,4 mln zł., natomiast pozostała kwota 244 tys. zł będzie pochodziła z wpłat mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciu.

W ostatnim czasie, zgodnie z zawartymi w 2016 roku umowami, do uczestników, którzy zadeklarowali wówczas chęć wzięcia udziału w projekcie, wysłane zostały pisma z prośbą o wpłatę 2 tys. zł jako wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpłaty przyjmowane będą do 26 listopada 2020 r. Zwracamy się z prośbą o regulowanie zadeklarowanej kwoty w wyznaczonym terminie, natomiast brak wpłaty traktowany będzie jako rezygnacja z  udziału w projekcie. Osoby, które zdecydowały, że nie będą korzystać z projektu, proszone są o przekazanie takiej informacji telefonicznie na nr 182681220 wew. 131 lub na adres e-mail: oczyszczalnie@bystra-sidzina.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu. Pozwoli to na szybkie włączenie do projektu osób z listy rezerwowej. Z kolei osoby zainteresowane, które chcą znaleźć się na liście rezerwowej i wziąć udział w projekcie, a nie zgłosiły się w 2016 r. proszone są o przesłanie na wyżej zamieszczony adres e-mail następujących informacji:

- imię i nazwisko,

- adres,

- nr. telefonu,

- liczba mieszkańców, którą ma obsługiwać POŚ,

- nr. działek na której ma być zlokalizowana POŚ,

Istotną kwestią jest, by zgłoszenie na listę rezerwową dokonane było od osoby, która ma prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać zainstalowana POŚ.

Informujemy, że wniosek zakłada zastosowanie oczyszczalni z napowietrzaniem, które gwarantują osiągnięcie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10. Oznacza to, że poziom oczyszczenia ścieku POŚ jest na poziomie uzyskiwanym w oczyszczalniach zbiorczych.

W ramach projektu gmina zapewnia 5 letnią gwarancję oczyszczalni.

Terminowe wpłaty od osób chcących wziąć udział w projekcie umożliwią ogłoszenie przetargu jeszcze w tym roku. Dzięki temu, montaż oczyszczalni będzie można rozpocząć wiosną 2021 r. .

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Poddziałanie 7.2, Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa. Tytuł projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina”, kwota dofinansowania: 1.816.803,00 zł.

piątek, 6 Listopad, 2020
Powrót na górę