BIP

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

21-07-2022, 13:08 -- redaktor

                            

Gmina Bystra-Sidzina od wielu lat przeznacza środki na poprawę stanu środowiska naturalnego m.in. przez budowę oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W październiku 2020 roku podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy 122 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy, otrzymując dofinansowanie w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowany był projekt pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra-Sidzina, który miał na celu poprawę warunków życia mieszkańców Bystrej Podhalańskiej i Sidziny i przeciwdziałanie pogarszaniu stanu środowiska. W ramach projektu wykonano 122 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie od 7 października 2021 r. do 8 czerwca 2022 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2 985 511,35 zł brutto i został sfinansowany z następujących środków:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1 544 456,00 zł

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 100 964,94 zł

- Subwencje inwestycyjne: 781 824,06 zł

- Środki własne: 558 266,35 zł

 

 

czwartek, 21 Lipiec, 2022
Powrót na górę