BIP

Realizacja funduszu sołeckiego w sołectwie Bystra Podhalańska

01-07-2021, 12:25 -- redaktor

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie i dla poszczególnych sołectw przedstawiana jest do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. W 2021 r. z budżetu gminy wyodrębnione zostało na ten cel dla każdego sołectwa 48.435,30 zł. Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne dla wszystkich gmin.

O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi    służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podczas ubiegłorocznego Zebrania Wiejskiego sołectwa Bystra Podhalańska, w którym wzięło udział 36 osób, mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2021 roku na trzy cele:

  1. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

Na placu obok boiska sportowego przy szkole zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń, takie jak:

Narciarz – sprzęt z drążkami dla rąk i nóg i stopnicami dla nóg, służące do wymachów nogami w kierunku przód-tył,

Wioślarz - urządzenie z siedziskiem i stopnicami, służące do wykonywania stymulacji wiosłowania. Orbitrek –  urządzenie z dwiema stopnicami dla nóg, służące do wykonywania stymulacji biegu. 

Wahadło/Twister – urządzenie z platformą, służące do skrętów dolnych partii ciała,

Drabinka/prostownik pleców - urządzenie do wzmacniania mięśni brzucha i pleców, podciągania i rozciągania ciała,

Motyl/wyciąg górny - urządzenie z siedziskiem, służące do wzmacniania mięśni klatki piersiowej, pleców i ramion,

Stepper/prasa ręczna - urządzenie z dwiema stopnicami, służące do wykonywania stymulacji wchodzenia po stopniach.

Prasa nożna/przywodziciel – urządzenie z dwiema stopnicami, służące do wzmacniania mięśni nóg, brzucha i bioder.

Aktywność fizyczna i ćwiczenia ruchowe korzystnie wpływają na układ krążeniowo-oddechowy, poprawę kondycji ruchowej i wspomaganie redukcji tkanki tłuszczowej.

Wszystkie zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

Na wykonanie siłowni plenerowej Gmina Bystra-Sidzina przeznaczyła łącznie 30.750 zł. W tym w ramach środków z funduszu sołeckiego: 20.501.30 zł i dodatkowo ze środków budżetowych 10.248,70 zł.

  1. Zakup instrumentów muzycznych dla kapeli oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej.

Kapela oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej reprezentuje nasz region w muzyce, gwarze i stroju. Członkami zespołu są młodzi i utalentowani muzycy, zamieszkujący naszą gminę.  Swoją muzyką kapela promuje region podczas licznych festynów, imprez plenerowych i okolicznościowych, oraz prowadzi warsztaty gry na instrumentach ludowych dla najmłodszych adeptów muzyki góralskiej. Zakup wyposażenia pozwoli na promocję Gminy Bystra-Sidzina poprzez kultywowanie lokalnej twórczości muzycznej nie tylko na obszarze gminy, ale również poza jej granicami. Podczas organizowanych prób i występów członkowie kapeli już korzystają z dwóch nowo zakupionych akordeonów, 7 skrzypiec i basów góralskich.  

Na zakup sprzętu muzycznego Gmina Bystra-Sidzina przeznaczyła 16.934 zł.

  1. Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku OSP w Bystrej Podhalańskiej.

Decyzja o przeznaczeniu środków wyodrębnionych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, na wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku OSP w Bystrej Podhalańskiej, kierowana była gównie chęcią podniesienia jego standardu. Zakup urządzeń ułatwi przygotowanie i częstotliwość organizowanych przyjęć, a także wpłynie na zaspokojenie niezbędnych wymogów sanitarnych. W ramach zadania zakupiona i zamontowana została profesjonalna 6-palnikowa kuchnia gazowa i okap przyścienny, a także zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i podstawą, spryskiwacz z baterią stołową i wylewką oraz regulator obrotów.

Na zakup wyposażenia Gmina Bystra-Sidzina przeznaczyła łącznie 17.000 zł. W tym, w ramach środków z funduszu sołeckiego: 11.000, zł i dodatkowo ze środków budżetowych 6.000,00 zł.

Zgodnie z ubiegłorocznym wnioskiem z Zebrania Wiejskiego sołectwa Sidzina, środki funduszu sołeckiego mają być przeznaczone  na wykonanie drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu na działce gminnej w obrębie szkoły, przedszkola i ośrodka zdrowia w Sidzinie. Zadanie to ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza uczniów szkoły, w chwilach największego natężenia ruchu w tym rejonie. Wykonanie zadania zaplanowane zostało do końca bieżącego roku. (A.N.)

czwartek, 1 Lipiec, 2021
Powrót na górę