BIP

Remont drogi rolnej „Na Pańskim” w Bystrej Podhalańskiej

28-09-2023, 14:53 -- redaktor

Remont drogi rolnej „Na Pańskim” w Bystrej Podhalańskiej w km 0+470 do 0+700 w miejscowości Bystra Podhalańska.

 

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Bystra-Sidzina nr VI/1/RO/23  w sprawie przekazania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Remont drogi rolnej Na Pańskim w Bystrej Podhalańskiej w km 0+470 do  0+700 w miejscowości Bystra Podhalańska”, na zlecenie  Gminy Bystra-Sidzina wykonany został odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o  długości 230,00 mb.

W ramach remontu wykonane zostały następujące prace:

- Roboty ziemne

-Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną,

-Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

-Wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum (w-wa wiążąca gr. 5cm),

-wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. (w-wa ścieralna gr. 4cm),

-obsypywanie krawędzi jezdni tłuczniem,

- wodospust z kratą stalową

W wyniku remontu nastąpiła poprawa standardu oraz parametrów technicznych drogi. Realizacja zadania spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości szorstkości jezdni i wzmocnienie korpusu drogi.

Remont drogi ukończony został 10.08.2023 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 114 379,24 zł, w tym dotacja Województwa Małopolskiego 43 316,00 zł.

 

czwartek, 28 Wrzesień, 2023
Powrót na górę