BIP

Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina

27-11-2020, 16:34 -- redaktor

 

Stypendia Wójta Gminy mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów z terenu naszej Gminy, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra - Sidzina  także poza jej granicami. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie, a jednocześnie są wyróżnieniem dla najlepszych.

By otrzymać stypendium nie wystarczy wysoka średnia i bardzo dobre zachowanie. W swoim dorobku trzeba mieć także wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych, bądź zawodach sportowych, na szczeblu przynajmniej powiatowym. Studenci natomiast, oprócz wyników z egzaminów, muszą wykazać się innymi osiągnieciami, publikacjami naukowymi, dodatkowym fakultetem bądź aktywnością społeczną.

Także w tym roku przyznane zostały stypendia dla najlepszych, ale niestety ze względu na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia nie było możliwe, aby tegoroczni stypendyści wzięli udział w uroczystej sesji rady Gminy Bystra-Sidzina, dlatego tez przygotowany został materiał, w którym przybliżone zostały wyróżnione osoby.

stypendyści 2020 - film

piątek, 27 Listopad, 2020
Powrót na górę