BIP

Targowisko dla rolników

07-03-2022, 10:38 -- redaktor

  Z początkiem roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która pozwala sprzedawać produkty rolne w określone dni na wyznaczonych przez gminę miejscach bez opłat targowych.  W naszej gminie, miejsce takie zostało zlokalizowane w centrum Sidziny, na placu parkingowym. Wyznaczając takie miejsce, rada wzięła  pod uwagę dogodną komunikację, bliską lokalizację z drogą powiatową oraz dostępne miejsca parkingowe.

  Na targowisku mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Jest ono czynne w piątki i w soboty w godzinach od 6:00 do 12:00.

  Celem nowych przepisów jest rozpowszechnianie sprzedaży bezpośredniej w gminie m.in. poprzez wprowadzenie dni sprzedaży bezpośredniej i udostępnienie miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty. Regulacja  ma na celu „zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie  produktów lokalnych, tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Ponadto, ustawa zdefiniowała handel jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

  Z regulaminem handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach można zapoznać się bezpośrednio na placu handlowym oraz na stronie internetowej gminy. Stanowi on załącznik do uchwały nr XXIX/234/22 podjętej przez Radę Gminy Bystra-Sidzina w dniu 3 lutego 2022 r.

poniedziałek, 7 Marzec, 2022
Powrót na górę