BIP

Tytuł "Mecenas Kultury Powiatu Suskiego" dla Skansenu

05-06-2018, 09:02 -- Anna Nieużytek

30 maja podczas sesji Rady Powiatu Suskiego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Decyzją Kapituły Nagrody Starosty, tytuł Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego za rok 2017 zdobył Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej. Statuetkę oraz dyplom odebrała dyrektor placówki, pani Jadwiga Czarny.

Skansen został doceniony za podejmowane inicjatywy na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza. Jest on bardzo ważnym punktem na mapie kulturalnej powiatu suskiego i ma istotne zasługi w działaniach na rzecz pielęgnowania tradycji i spuścizny naszych przodków. Wyraża się to nie tylko w prowadzonej na bieżąco przez placówkę ożywionej działalności edukacyjno-kulturalnej, ale także w licznych przedsięwzięciach mających na celu ochronę zabytków. W latach 2016-2017 na terenie skansenu przeprowadzono m.in. szereg prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych celem zabezpieczenia obiektów i eksponatów oraz przywrócenia funkcjonalności i użyteczności elementom infrastruktury drewnianej. Uruchomiono też młyn gospodarczy oraz wzniesiono piec kuchenny przeznaczony do wypieku domowego chleba oraz odrestaurowano Izbę Pamięci.

Warto również podkreślić, że zorganizowana przez Skansen w 2017 r., plenerowa lekcja historii, której głównym punktem było widowisko rekonstrukcyjne, prezentujące pacyfikację wsi przez Niemców pod koniec stycznia 1945 r. została uhonorowana wyróżnieniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kategorii „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

wtorek, 5 Czerwiec, 2018
Powrót na górę