BIP

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

09-03-2022, 08:47 -- redaktor

Informujemy, że według zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w związku z wystąpieniem zjawiska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), hodowcy drobiu, w celu ochrony gospodarstwa,  powinni przestrzegać następujących zasad:

  1. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  2. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
  3. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
  4. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.
  5. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.
  6. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.
  7. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.
  8. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach wystąpienia choroby zakaźnej natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

środa, 9 Marzec, 2022
Powrót na górę