BIP

"Zdalna szkoła +"

28-05-2020, 15:06 -- redaktor

Gmina Bystra-Sidzina w ramach kolejnego projektu Ministerstwa Cyfryzacji   „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych.

Od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, to już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Wniosek  “Zdalna szkoła +” złożony przez naszą gminę  przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 104.998,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup komputerów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi 47 nowych komputerów do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o grant. (B.C.)

czwartek, 28 Maj, 2020
Powrót na górę