BIP

Zebranie Wiejskie w Sidzinie

08-04-2014, 13:26 -- Barbara Dudek

  W zebraniu uczestniczyło 72 mieszkańców Sidziny oraz Wójt Gminy – Pan Aureliusz Kania, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Drobny, Radny Powiatu – Pan Stanisław Czernik (który przedstawił bieżące informacje z działań Powiatu Suskiego) oraz dzielnicowy Marcin Stanaszek.

Na zebraniu Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych i budownictwa drogowego za 2013 rok oraz zwrócił się z apelem do dorosłych, aby reagowali na dewastację placu zabaw w centrum Sidziny. Przestawił zamierzenia na rok 2014: będzie wykonywany remont drogi rolnej na tzw „czerwoną glinę” ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (co roku jedna droga jest dofinansowana z tego funduszu w Bystrej lub w Sidzinie), będzie odbudowany most na drodze do Kiełka (który w ostatnich dniach się zawalił), będą ustawiane nowe tablice witające na wjeździe do gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wykonania monitoringu w centrach obydwu wsi (nie ma jeszcze informacji, czy wniosek uzyska dofinansowanie). Z kolei w Skansenie w Sidzinie planuje się dokończenie odbudowy chałupy, został również złożony wniosek o dofinansowanie wykonanie oświetlenia na skansenie.  Jest zaplanowana kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w OSP w Sidzinie, 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Sidzinie oraz położenie trawy na boisku treningowym.  Na remonty i modernizację dróg gminnych w Sidzinie jest przewidziane 630.000 zł. Rada wytypuje najpilniejsze zadania do realizacji. Informacja o wytypowanych drogach do remontu i modernizacji w 2014 roku ukaże się w Biuletynie Samorządowym.  Wójt przedstawił komunikat Starosty Suskiego w sprawie modernizacji geodezyjnej wsi Sidzina, w którym informuje, że Powiat Suski wraz z innymi powiatami Województwa Małopolskiego przystąpił do projektu mającego na celu pozyskanie funduszy unijnych na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części terenu powiatu (w tym dla Gminy Bystra-Sidzina). W tym roku  rozstrzygnie się, czy zadanie uzyska dofinansowanie. Jest przygotowywana petycja do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i zbierane podpisy w sprawie podjęcia działań w sprawie utrzymania linii kolejowej Kraków –Zakopane.   Została także przedstawiona informacja na temat funduszu sołeckiego: Ze środków funduszu sołeckiego w 2013 r. wykonano zadania: oznaczenie kierunkowe  sołectwa nazwami ról za kwotę 9.737,91 zł..; założono kostkę brukową przy toalecie publicznej za kwotę 2.000,00 zł.; oraz poprawiono komunikację przy agronomówce na kwotę 7.173,63 zł. W 2014 r. ze środków funduszu sołeckiego zostanie wykonana alejka do kaplicy cmentarnej.

Podobnie jak i na zebraniu wiejskim w Bystrej została przedstawiona informacja na temat przydomowych oczyszczalni.

 

Powrót na górę