BIP

ZŁOTE GODY 2020 W GMINIE BYSTRA-SIDZINA

17-02-2021, 13:26 -- redaktor

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku, bez względu na dobry, czy zły los…”- Jan Paweł II

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica . Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją żeby świętować, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły - tak, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku.

Czasy pandemii weryfikują nasze plany pod każdym względem, tak było również z uroczystością Złotych Godów. Uroczystość ta,  która zaplanowana była na grudzień 2020 roku, z udziałem wszystkich Jubilatów, jednak z  powodu obostrzeń sanitarnych uroczystość miała odmienną formę. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały wręczone Jubilatom indywidualnie w gabinecie Wójta na kameralnym spotkaniu, które odbyło w dniu 16 lutego 2021 r. Wręczenie medali odbyło się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych z uwzględnieniem godzinnego odstępu między każdym spotkaniem.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Pan Stanisław Tempka w towarzystwie Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina Pani Agnieszki Basiury, dokonał odznaczenia dostojnych Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci z rąk Wójta Gminy otrzymali również legitymacje o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, dyplomy pamiątkowe, kwiaty oraz upominki okolicznościowe.

Dopełnieniem tej ceremonii były serdeczne gratulacje, życzenia oraz słowa podziękowania i uznania skierowane do Jubilatów.

Do jednej pary Jubilatów, która nie mogła wziąć udziału w spotkaniu, Wójt wraz z Z-cą Kierownika USC udali się osobiście w celu dokonania odznaczenia medalami i wręczenia legitymacji, kwiatów, dyplomu i upominku.

Parami wyróżnionymi w 2020 roku Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali Państwo:

Maria i Józef Ciopałowie

Maria i Roman Gieratowie

Irena i Jan Majowie

Anna i Antoni Matyasikowie

Kazimiera i Marian Smętkowie

Zofia i Jan Szpakowie

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiego dobra, radości wspólnie przeżytych dni oraz szczęśliwej podróży do kolejnych jeszcze piękniejszych jubileuszy. (A.B.)

Anna i Antoni Matyasikowie

Irena i Jan Majowie

Kazimiera i Marian Smętkowie

Maria i Roman Gieratowie

Maria i Józef Ciopałowie

Zofia i Jan Szpakowie

Fot. UG Bystra-Sidzina

środa, 17 luty, 2021
Powrót na górę