BIP

Zmiana siedziby GOPS w Bystrej Podhalańskiej

27-02-2020, 13:21 -- redaktor

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, iż zmieniła się jego siedziba. Aktualnie ośrodek pomocy społecznej mieści się  w Budynku B Urzędu Gminy Bystra-Sidzina NA PARTERZE tj. pomieszczenia, które wcześniej zajmowała Biblioteka Publiczna.

Zmiana pomieszczeń została podyktowana znaczną ilością przyjmowanych osób w ramach zadań realizowanych przez ośrodek. Przeciętnie rocznie GOPS w Bystrej Podhalańskiej przyjmuje około 900 wniosków na świadczenia rodzinne, ponad 900 wniosków w ramach realizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym tzw. 500+, około 620 wniosków na świadczenie „Dobry start” oraz 120 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pracownicy socjalni  w ramach swych działań pracują z około 230  rodzinami, a także realizują pomoc na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej prowadzona jest współpraca z  asystentem rodziny. Należy podkreślić, że wiele osób korzysta z pomocy pracowników ośrodka w zakresie udzielania informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw pozostających  w kompetencjach ZUS lub KRUS, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych instytucji zabezpieczenia społecznego. Prowadzimy obsługę osób korzystających z funduszu alimentacyjnego oraz działania z dłużnikami alimentacyjnymi. Pomieszczenia przeznaczone na siedzibę tejże instytucji  są bardziej przestronne  i dostosowane do potrzeb mieszkańców naszej Gminy, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. (J.S.)

Fot. A. Nieużytek

czwartek, 27 luty, 2020
Powrót na górę