BIP

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała

14-12-2021, 14:37 -- redaktor
Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała

 

FUNDUSZE  ZEWNĘTRZNE

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej  nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30  w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina.

        Na podstawie umowy nr WR-VI.807.5.177.2021.SS w sprawie udzielenia w 2021 i 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do realizacji zadanie pn.: Remont drogi gminnej  nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30  w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- wzmocnienie korpusu drogi w miejscach zagrożenia osuwiskami,

- wzmocnienie podbudowy w wymaganych miejscach,

- remont nawierzchni bitumicznej poprzez częściowe frezowanie i wykonanie nowej nakładki,

- remont i wzmocnienie poboczy,

- remont elementów odwodnienia,

Celem inwestycji jest polepszenie standardu oraz parametrów technicznych drogi gminnej. Realizacja zadania spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości i szorstkości  jezdni, wzmocnienie korpusu drogi oraz odtworzenie poboczy gruntowych. Zlikwidowane zostaną również zwężenia jezdni spowodowane oberwaniem się jej krawędzi na skutek cienkiej warstwy nawierzchni.

Planowany termin zakończenia zadania – 19.05.2022r.

Całkowita wartość zadania:  2 553 052,80 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 519 831,00 zł.