BIP

Dotacja w 2023 r. dla Klubu Sportowego „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej i Klubu Sportowego „DĄB” w Sidzinie

W ramach programu „Klub 2023” Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej  i Klub Sportowy „DĄB” w Sidzinie pozyskały dofinansowanie w kwocie po 10 000,00 zł. W ramach tego programu kluby zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania. Program „KLUB” – edycja 2023 jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu

i Turystyki. Podmiotami realizującymi program są: Operator Krajowy Programu, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia. Założeniem projektu jest zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorącej udział w treningach oraz meczach. Ponadto

w ramach dotacji sfinansowane zostanie wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe. Program ma na celu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  •  wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci

    i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Powrót na górę