BIP

Informacja o podjętych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Bystrej Podhalańskiej

W ramach współpracy Gminy Bystra-Sidzina z Komisariatem Policji  w Jordanowie, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom informujemy, iż po dokonanej analizie zagrożeń występujących na podległym Komisariatowi Policji w Jordanowie rejonie, zostało wyznaczone priorytetowe zadanie na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. dla miejscowości Bystra Podhalańska. Jako miejsce zagrożone wyznaczono rejon boiska szkolnego, skateparku oraz ośrodka zdrowia w miejscowości Bystra Podhalańska.
W związku z powyższym, w ramach współpracy, w razie ujawnienia aktów wandalizmu, przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania nieprzyzwoitych słów, zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, przez osoby nieletnie zagrożone demoralizacją oraz czynami karalnymi, a także przez osoby dorosłe popełniające wykroczenia porządkowe, prosimy o powiadamianie Komisariatu Policji w Jordanowie o zaistniałych zdarzeniach.
Uwagi, opinie oraz proponowane rozwiązania proszę kierować bezpośrednio do dzielnicowego Bystrej Podhalańskiej Komisariatu Policji w Jordanowie sierż. Mateusza Nalepy tel. 662 035 242; e-mail: mateusz.nalepa@sucha-beskidzka.policja.gov.pl 
Powrót na górę