BIP

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Bystra- Sidzina przypomina o zbliżającym się terminie wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych do dnia 30  września   2015 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu  lub wnieść na rachunek bankowy Gminy. Nr konta: BS Jordanów 64 8799 0001 0000 0000 0462 0042

Powrót na górę