BIP

Zakup odzieży ochronnej oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje o realizacji zadania pn: „Zakup elementów odzieży ochronnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 50 000,00 zł

Kwota dotacji: 18 431,99 zł

 

Powrót na górę