BIP

Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Sidzinie

16-04-2014, 10:48 -- Barbara Dudek
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Sidzinie

Projekt realizowany w latach 2010-2011, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość prac została oszacowana na kwotę 1.584.000 zł (dofinansowanie w wys. 830.803,40 zł. Zakres projektu objął rozbudowę istniejącego budynku o skrzydło, w którym zlokalizowano pomieszczenie sanitarne, socjalne oraz klatkę schodową. W istniejącej części zaprojektowano przebudowę poddasz pod funkcje przedszkola. W piwnicy zaprojektowano kotłownię z zapleczem obsługującą cały dwukondygnacyjny budynek.

Realizacja projektu rozbudowy przedszkola w Sidzinie zwiększyła i poprawiła dostęp do lepszej jakości oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym.

Powrót na górę