BIP

UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową S

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
20-02-2019, 14:35 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2019-02-14
UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bystra – Sidzina.
Powrót na górę