BIP

UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach ośw

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
11-12-2019, 15:10 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2019-10-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2019 poz. 7502 z 30.10.2019 r.
UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina
Powrót na górę