BIP

UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
11-12-2019, 15:16 Anna Nieużytek
11-12-2019, 15:16 Anna Nieużytek
11-12-2019, 15:20 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2019-12-05
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2019 poz. 9048 z 9.12.2019 r.
UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
Powrót na górę