BIP

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszko

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
04-01-2016, 09:04 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2015-11-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2015.7808 Ogłoszony: 2015-12-09
UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę