BIP

UCHWAŁA NR XII/88/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi o

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
03-09-2020, 13:25 Anna Nieużytek
03-09-2020, 13:31 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Skorowidz: 
Data aktu prawnego: 
2020-02-20
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2020 poz.1634 z 26.02.2020 r.
UCHWAŁA NR XII/88/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Powrót na górę