BIP

UCHWAŁA NR XLII/288/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obo

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-07-2014, 14:16 Barbara Dudek
09-07-2014, 14:23 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2014-06-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.3596 Ogłoszony: 2014-07-02
UCHWAŁA NR XLII/288/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny i logopeda
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę