BIP

uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra – Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:19 Barbara Dudek
07-09-2016, 09:44 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2012-11-30
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2012.6591 z dn. 05.12.2012
uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra – Sidzina Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.Urz.20131775 z dn. 1.03.2013r.) w uchwale Rady Gminy Bystra - Sidzina Nr XXIV/157/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra - Sidzina (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 5 grudnia 2012 r., poz. 6591) polegający na tym, iż w § 12 ust. 4 pkt 1 zamiast: "4. Zawiadomienie o sesji podaje się na: 1) stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej z zachowaniem terminów w § 14 ust. 6 i 7 lub niezwłocznie w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej " winno być: "4. Zawiadomienie o sesji podaje się na: 1) stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej z zachowaniem terminów w § 11 ust. 6 i 7 lub niezwłocznie w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej "
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę