BIP

UCHWAŁA NR XXIX/228 17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
06-02-2018, 14:14 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2017-07-21
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2017 poz. 4978
UCHWAŁA NR XXIX/228 17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
Powrót na górę