BIP

UCHWAŁA NR XXVI/213/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieek

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 13:47 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2021-11-25
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.. Urz. 2021 poz.6960 z 1.12.2021
w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
Powrót na górę