BIP

UCHWAŁA NR XXXII/247/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sudzina z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
06-02-2018, 14:47 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2017-11-23
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2017 poz. 7807
UCHWAŁA NR XXXII/247/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sudzina z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina
Powrót na górę