BIP

UCHWAŁA NR XXXII/249/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
06-02-2018, 14:57 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Skorowidz: 
Data aktu prawnego: 
2017-11-23
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2017 poz.7809
UCHWAŁA NR XXXII/249/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Powrót na górę