BIP

UCHWAŁA NR XXXII/268/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bystra - Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 14:54 Anna Nieużytek
Powrót na górę