BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/270/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2018.

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
01-03-2018, 14:55 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2018-02-22
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2018 poz.1419
UCHWAŁA NR XXXIV/270/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2018.
Powrót na górę