BIP

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
06-09-2019, 13:30 Anna Nieużytek
Powrót na górę