BIP

Stowarzyszenie Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie

Logo Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki

Stowarzyszenie Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sidzinie - powstało pod koniec lat 50-tych,  reaktywowane w 2001 r., obecnie liczy ok. 40 osób. Od 2006 r. panie z Koła Gospodyń jako zespół „Sidzinianki” śpiewają często w kościele parafialnym w Sidzinie uświetniając uroczystości kościelne, ale także występują na imprezach lokalnych i  innych. Biorąc pod uwagę nadmiar obowiązków ciążących na gospodyniach, ich dorobek pracy w organizacji jest całkiem pokaźny. Członkinie stowarzyszenia zajmują się kultywowaniem lokalnych tradycji na wielu płaszczyznach życia społeczności, poprzez śpiew, występy w regionalnych inscenizacjach, gotowanie i zajmowane czołowe lokaty w konkursach potraw regionalnych.  Obsługują w zakresie gastronomicznym lokalne uroczyści, nagrywają amatorskie filmiki, traktujące o życiu dawnej wsi. Na swoim koncie mają także udział w nagraniu płyty z kolędami. Wpólnie spędzają czas wolny, organizując kilkudniowe wycieczki rozszerzające horyzaty na Polskę i Europę. 

Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury Promocji Turystyki i Sportu, Kółkiem Rolniczym, Strażą Pożarną  w Sidzinie i szkołą. Koło gospodyń od 2011 roku działa w nowej formie prawnej, jako Stowarzyszenie Gospodyń „Sidzinianki”.

 

Kontakt:

Przewodnicząca KGW Sidzina Kazimiera Czarna

tel. 18 26 73 442

Adres: 
Polska
Powrót na górę