BIP

Kompostownik w zamian za potwierdzenie wywozu nieczystości ciekłych

Informujemy, iż Gmina Bystra-Sidzina uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki w wysokości 33 000,00 zł. W związku z tym zostanie zakupione 100 szt. kompostowników o pojemności 720 l , wykonanych z tworzywa sztucznego HDPE w 100 % pochodzącego z recyklingu.

Kompostownik zostanie użyczony tylko osobom fizycznym, z zasadą 1 kompostownik na 1 adres nieruchomość. Przekazanie kompostownika właścicielowi nieruchomości nastąpi na podstawie umowy użyczenia.

Aby otrzymać kompostownik należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

1) posiadanie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) okazanie rachunku/paragonu/faktury za usługę wywozu nieczystości ciekłych z danej nieruchomości wystawionych w okresie od 01.05.2023 r. do dnia podpisania umowy użyczenia.

Umowa użyczenia zostanie podpisana z osobą, która widnieje w ewidencji osób, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kompostowniki będą przekazywane od 23.05.2024 r. w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373.

Przekazywanie kompostowników odbędzie się w kolejności według podpisywanych umów użyczenia, aż do wyczerpania się kompostowników.

Powrót na górę