BIP

Zagospodarowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR L/381/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miejscowości Bystra Podhalańska i Sidzina

UCHWAŁA NR L/381/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miejscowości Bystra Podhalańska i Sidzina

UCHWAŁA NR XLVII/356/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XLVII/356/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XLI/294/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bystra-Sidzina, dla działek w obrębie Bystra Podhalańska

UCHWAŁA NR XLI/294/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bystra-Sidzina, dla działek w obrębie Bystra Podhalańska

UCHWAŁA NR XXXI/246/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły w miejscowości Bystra Podhalańska

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły w miejscowości Bystra Podhalańska

UCHWAŁA NR XXXIII/257/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXXIII/257/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

UCHWAŁA NR XLI/277/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

UCHWAŁA NR XLI/277/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

UCHWAŁA NR XLI/276/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/148/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra

UCHWAŁA NR XLI/276/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/148/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra

uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

Strony

Zapisz się do RSS - Zagospodarowanie przestrzenne
Powrót na górę