BIP

UCHWAŁA NR XLI/277/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-07-2014, 14:10 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2014-05-05
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.3276 Ogłoszony: 2014-06-16
UCHWAŁA NR XLI/277/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę