BIP

Zwolnienia i ulgi z podatków i opłat

UCHWAŁA NR II/19/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypa

UCHWAŁA NR II/19/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystra-Sidzina lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

UCHWAŁA NR XLII/295/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przy

UCHWAŁA NR XLII/295/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystra-Sidzina lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Bystra - Sidzina

uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Bystra - Sidzina

uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31.03.2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy–Ordynacja podatkowa

uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
Zapisz się do RSS - Zwolnienia i ulgi z podatków i opłat
Powrót na górę