BIP

UCHWAŁA NR XLII/295/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przy

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-07-2014, 14:28 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2014-06-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.3599 Ogłoszony: 2014-07-02
UCHWAŁA NR XLII/295/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystra-Sidzina lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Powrót na górę