BIP

UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystra-Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
11-12-2019, 15:06 Anna Nieużytek
11-12-2019, 15:07 Anna Nieużytek
Powrót na górę