BIP

UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności pr

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
11-12-2019, 15:13 Anna Nieużytek
11-12-2019, 15:14 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2019-12-05
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2019 poz. 9046 z 9.12.2019 r.
UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Powrót na górę