BIP

UCHWAŁA NR XII/92/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
03-09-2020, 13:34 Anna Nieużytek
03-09-2020, 13:34 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-02-20
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2020 poz.1719 z 2.03.2020 r.
UCHWAŁA NR XII/92/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
Powrót na górę