BIP

UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzie

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
03-09-2020, 13:39 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-07-28
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2020 poz.5033 z 3.08.2020 r.
UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
Powrót na górę