BIP

UCHWAŁA NR XXXI/258/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Bystra-Sidzina, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 14:34 Anna Nieużytek
Powrót na górę