BIP

UCHWAŁA NR XXXI/259/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bystra – Sidzina na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 14:43 Anna Nieużytek
Powrót na górę