BIP

UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmi

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:45 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2013-12-17
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz. 2013.7742 z dn. 20.12.2013
UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bystra – Sidzina
Powrót na górę