BIP

Przemysł, usługi, handel

UCHWAŁA NR XXXVII/296/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bys

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmi

UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bystra – Sidzina

UCHWAŁA NR XII/107/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/02 z dnia 30.12.2002r

UCHWAŁA NR XII/107/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. regulującej określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

UCHWAŁA NR III/32/02 w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR III/32/02 w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra - Sidzina.
Zapisz się do RSS - Przemysł, usługi, handel
Powrót na górę