BIP

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bys

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-08-2018, 14:41 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2018-06-29
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2018 poz. 4830
UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Powrót na górę